Ondersteunende administratieve beroepen

Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Als medewerker (financiële) administratie verricht je zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig vÖ
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Als medewerker secretariaat en receptie verrich je zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard Ö