Burgemeester Niederer geeft gastles

Vrijdag 22 mei 2015 - Eerstejaars studenten Juridische dienstverlening hadden vandaag een excursie naar de Gemeente Roosendaal. Ze werden ontvangen op het stadshuis door burgemeester Jacques Niederer die hen vervolgens een interessante gastles gaf. 

Niederer legde uit wat het ambt van burgemeester nu eigenlijk inhoudt en welke invulling hij er aan geeft. Zaken als benoeming door de Koon, verantwoordleijkheden en 'een dag uit het leven van de burgemeester' kwamen aan de orde. Uiteraard bleef hierbij de grote drugsactie, die deze week in onder andere Roosendaal plaatsvond, niet onbesproken. De studenten vonden het allemaal heel interessant.
Er werd ook een bezoek gebracht aan het Stadskantoor waar de studenten een rondleiding kregen langs verschillende afdelingen zoals de publieks- en elektronische balie, en ze een kijkje mochten nemen in de gang waar burgemeester en wethouders hun kamer hebben.

Zeer leerzaam en praktijkgericht
De excursie sloot naadloos aan op hetgeen voorafgaand in de lessen op school is behandeld. Het onderwerp Gemeentebestuur is uitgebreid aan de orde geweest. Parallel daaraan werken de studenten aan een opdracht om een website te maken voor een fictieve gemeente. Daarbij moeten ze keuzes maken in welke informatie ze wel en welke ze niet op de website plaatsen. Het verantwoorden waarom ze de keuzes maken, is het belangrijkste leerdoel hierbij. De presentatie die ze kregen van de gemeentelijke webmaster over hoe de website van de gemeente tot stand is gekomen en welke keuzes daarin zijn gemaakt, was dan ook een welkome en leerzame aanvulling hierop.