Medewerkers Kinderopvang Etten-Leur halen in half jaar Taaltoets

Donderdag 4 februari 2016 - De medewerkers van alle organisaties voor kinderdagopvang in Etten-Leur zijn het afgelopen halfjaar geschoold voor de verplichte taaltoets Nederlands. Onlangs heeft maar liefst 92% van hen dit traject met goed gevolg afgerond. De Gemeente Etten-Leur heeft het Zoomvliet College in Roosendaal in de arm genomen om de scholing te verzorgen. In totaal mochten 130 medewerkers hun certificaat op 3 februari feestelijk in ontvangst nemen.

De overheid heeft voor alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang de Taaltoets op mbo-niveau verplicht gesteld per 1 januari 2016. De medewerkers van de Etten-Leurse kinderopvangorganisaties Kober, Boeffies & (B)engeltjes, Belle Fleur en De Groene Vlinder, hadden door omstandigheden slechts een half jaar de tijd hiervoor.

Examen op de werkplek
Alle deelnemers zijn aan het begin van het traject getoetst door docenten van het Zoomvliet College, waarna er per cursist bekeken werd welke begeleiding nodig was om alle onderdelen te behalen.
De examens voor Schrijven, Lezen en Luisteren zijn afgenomen op het Zoomvliet College. Voor de examens voor Spreken en Gesprekken voeren, zijn de docenten naar de locatie gekomen waar de betreffende deelnemer werkzaam is. Zij konden dus in hun eigen werkomgeving deze toetsen afleggen, wat als bijzonder prettig is ervaren.

Officiële uitreiking
Op woensdag 3 februari werd het traject feestelijk afgesloten bij het Zoomvliet College in Roosendaal, waar de cursisten hun welverdiende verklaring in ontvangst mochten nemen. In hun toespraak voor de cursisten, roemden Jacqueline van Dongen, regiomanager van Kober en Karin Voorwinde, directrice van De Groene Vlinder niet alleen de prestaties van de deelnemers, maar prezen zij ook de getoonde slagkracht van de docenten van het Zoomvliet College. “Er was maar weinig tijd om het hele traject op te zetten en te doorlopen, maar wij geven een groot compliment voor de snelheid én de uitvoering.” Annet Smits, coördinator van dit project namens het Zoomvliet College verwoordde het als volgt: “Het hele traject, vanaf de eerste besprekingen tot aan de afronding van de cursus, heeft negen maanden geduurd. Het was een zware bevalling, maar er is een mooi kind uitgekomen!”

Voor de deelnemers die de toets nog niet hebben gehaald, komt een vervolgtraject bij het Zoomvliet College. Ook toekomstige medewerkers zullen door dit mbo-college worden geschoold, zodat alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang van Etten-Leur voldoen aan de eisen die aan hen op dit vlak worden gesteld.