International Business Studies (IBS) scoort excellent!

Dinsdag 15 april 2014 -

De opleiding International Business Studies (IBS) is onlangs aan een zeer uitgebreide kwaliteitsinspectie vanuit Engeland onderworpen. Deze tweetalige mbo-opleiding levert voor de studenten namelijk, naast een officieel Nederlands, een officieel Brits diploma op. Het resultaat van de inspectie mag als zeer bijzonder worden gekenmerkt: er zijn namelijk helemaal geen actiepunten uit gekomen.

Het was de eerste maal dat deze opleiding een zo uitgebreide inspectie heeft gekregen. Doorgaans levert zo’n zogenoemde ‘audit’ altijd wel meerdere punten op die verbetering behoeven. Hier was dit dus niet het geval. Sterker nog, de inspecteur had zeer grote waardering voor de opleiding en roemde de kwaliteit van het onderwijs, de projecten, de examinering en niet te vergeten de inzet van de docenten en het ontbreken van lesuitval.
Ook de kleinschaligheid van de opleiding wordt als positief gezien. Studenten en docenten hebben steeds direct contact met elkaar.

Buddy-project
Een sterk punt dat de inspecteur op geen enkele andere school is tegengekomen in Nederland is het ‘buddy-project’. Hierbij wordt een tweede- of derdejaars student gekoppeld aan een eerstejaars. De nieuwe student mag daarbij gedurende de eerste twee maanden zoveel als hij wil een beroep doen op zijn buddy. Gevolg is dat de eerstejaars student zich snel thuis voelt op de opleiding en op de school en dat wanneer hij tegen een probleem oploopt dit snel wordt getackeld door zijn buddy.

LmunA
De deelname van de studenten IBS aan het LmunA-project viel de inspectie ook op. LmunA is een jaarlijks driedaags evenement waarbij leerlingen van vo-scholen met internationaal onderwijs (havo-vwo) uit binnen- en buitenland een conferentie van de Verenigde Naties simuleren. Elke deelnemende school representeert een land of NGO en bereidt namens dat land of NGO een resolutie voor. Tijdens de conferentie moeten de leden van de delegatie gaan lobbyen om andere landen te overtuigen hun resolutie te steunen. Alle discussies vinden plaats in het Engels! Bijzonder is dat de studenten van het Zoomvliet College hieraan als enige mbo-opleiding deelnemen.

Internationale stage
Doordat deze opleiding voor 80% Engelstalig is, ligt een internationale stage voor de studenten binnen handbereik. Ook hierin onderscheidt de opleiding bij het Zoomvliet College zich in positieve zin. Twee studenten die onlangs stage hebben gelopen bij de exportafdeling van het gerenommeerde warenhuis John Lewis in London kregen een daar uitstekende stage-beoordeling. ‘Obviously the expected standard from an internship had risen considerably since Chris and Paul worked here.’ Hetgeen zoveel wil zeggen als ‘deze studenten hebben het beoogde niveau van stagiairs aanmerkelijk verhoogd’!

Prima toekomstmogelijkheden
Studenten met het diploma International Business Studies op zak, behalen tegelijkertijd bij het Zoomvliet College hun Nederlandse mbo-diploma Vestigingsmanager Groothandel. Daarboven op ontvangen ze het officiële Cambridge- diploma voor Engels. Deze studenten zijn hiermee meer dan goed voorbereid op een mooie toekomst, met uitstekende mogelijkheden op de arbeidsmarkt zowel nationaal als internationaal. In een steeds meer globaliserende wereld een absolute pré!