Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie

Zoals wellicht bekend beslaat het volledige traject van deze opleiding drie jaar. Sinds een aantal jaar is daarbinnen ook het niveau 3-traject voor Commercieel Medewerker ingebouwd. Ditzelfde geldt voor onze tweetalige opleiding International Business Studies. Uitgangspunt is om na anderhalf jaar niveau 3 Commercieel Medewerker af te ronden om vervolgens door te gaan voor de uitstromen op niveau 4. Echter, gelijk vanaf dag één zal er ook al gewerkt worden op niveau 4. Dit niveau staat dus centraal tijdens het gehele 3-jarge traject.  De gemengde en theoretische leerweg (of havo) zijn daarom de meest geschikte vooropleidingen.
Daarnaast wordt het sterk aangeraden om zowel een 2e MVT (DU of FA) als een cijfermatig vak (EC of WI) in het eindexamenpakket te behouden. (Bij de niveau 4 opleiding is een 2e MVT een verplicht examenvak!)

Twee kwalificaties in één
Na de herziening van de kwalificatiestructuur zijn er nu nog maar twee in plaats van drie kwalificaties op niveau 4 te behalen. Assistent Communicatie Medewerker en Marketing Medewerker zijn samengevoegd tot één kwalificatie (dit waren voorheen 2 aparte kwalificaties, 2 aparte diploma’s). De student hoeft bij ons echter nog steeds geen keuze te maken (wat bij andere colleges vaak wel het geval is) voor de uitstromen op niveau 4. Door de opbouw van onze opleiding is het dus mogelijk om na drie jaar uit te stromen met maar liefst drie diploma’s: Commercieel Medewerker (n3), Medewerker Marketing & Communicatie (n4) en Medewerker Evenementenorganisatie (n4)

De praktijk komt de school binnen
Gedurende het gehele opleidingstraject trachten wij ook om de student zoveel mogelijk praktijkinzicht te geven. Dit doen wij (naast de stages) door het afstemmen van projecten, opdrachten, gastlessen, examens e.d. óp en mét het bedrijfsleven. Diverse bedrijven uit de branche zijn betrokken bij ons onderwijs waardoor wij menen een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van het werkveld.

Prima startpositie voor arbeidsmarkt én hbo
Door de brede en praktische aanpak verzekert de student zich van een goed uitgangspunt om in te stromen in het bedrijfsleven of door te studeren aan een twee- of vierjarige hbo-opleiding.