Netwerk- en mediabeheerder

Opleidingsinformatie

De netwerk- en mediabeheerder is een specialist. Vanuit jouw specialisme adviseert jij collega's en/of opdrachtgevers. jij bent verantwoordelijk voor de technisc...

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als netwerk- en mediabeheerder ben je een specialist. Vanuit jouw specialisme adviseer jij collega's en/of opdrachtgevers, jij bent verantwoordelijk voor de technische inrichting van de netwerk-/mediainfrastructuur en wordt beoordeeld op de resultaten.

Van jou wordt verwacht dat je diepgaande kennis hebt van de technische kant van een netwerk-/mediainfrastructuur; jij vervult daarvoor ook een vraagbaakfunctie voor collega's. In voorkomende gevallen vervul jij de 2e-lijns taken en hebt (indien van toepassing) contact met externe leveranciers over ICT inhoudelijke zaken. Omdat je meestal zelfstandig werkt,  ben je vooral verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden, maar in geval van teamwerk kan de verantwoording gedeeld worden.

Netwerkbeheer vindt plaats bij bedrijven die gebruik maken van een ICT netwerkinfrastructuur. Een netwerkinfrastructuur bestaat uit hardwarematige netwerkcomponenten, randapparatuur en (IPtelefonie, de benodigde besturingssoftware en netwerkapplicaties en de verbindingen. Mediabeheer vindt plaats bij bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, realiseren en beheren van media-uitingen. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die mediaproducten maken voor nieuwe media, of een combinatie van nieuwe media (mobiele telefoon, iPod, iPad, internet, gamecomputers) en av-productie bedrijven. In het mediabeheer ligt de nadruk op het kunnen installeren, inrichten en beheren van totaaloplossingen in de media-industrie. De mediabeheerder moet kennis hebben van alle technische deelstappen in infrastructuur, hard- en software om het gehele productieproces te ondersteunen en te faciliteren. Daarnaast moet de mediabeheerder kennis hebben van de totale content-flow van het productieproces, zodat er overview is.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Hbo (vele richtingen zijn mogelijk: logistieke informatica, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica, webdesign, PABO, bedrijfskader, facilitaire dienstverlening enz.)

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergrerd worden aangeboden .

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

Stage

 Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats.

Het belangrijkste doel is dus vooral praktijkervaring opdoen.

Studievoortgang

Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je. Wanneer je tijdens een schooldag ziek wordt, meld je dat bij je mentor. Je haalt bij de receptie een briefje, laat dit door je mentor tekenen, vervolgens wordt dit briefje door jou weer ingeleverd bij de receptie. Dit geldt ook voor verlofaanvragen.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

Certificaten

mogelijk te behalen certificaten:

  • Microsoft
  • Cisco
  • Itil

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 690,-
Leerjaar 2: ca. € 600,-
Leerjaar 3: ca. € 550,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mw. H. van der Putten
E-mail: h.vanderputten@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Radius College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Netwerk- en mediabeheerder

Crebo: 25190
Netwerk- en mediabeheerder De netwerk- en mediabeheerder is een specialist. Vanuit zijn specialisme adviseert hij collegas en/of opdrachtgevers. Hij is verantwoordelijk voor de technisc

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht