Medewerker (financiele) administratie

Opleidingsinformatie

Als medewerker (financiële) administratie verricht je zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een repeterend karakter hebben. H...

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Financieel administratieve beroepen, Ondersteunende administratieve beroepen
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als medewerker (financiële) administratie verricht je zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een repeterend karakter hebben. Je voert werkzaamheden uit die veelal gericht zijn op de administratie en de daarmee verbonden taken. Je bent in staat daarin prioriteiten te stellen en blijft ook onder (werk)druk goed presteren. Je hebt contact met je leidinggevende/opdrachtgever, de collega's van jouw eigen afdeling en incidenteel met medewerkers van andere afdelingen. Het terugkoppelen van de werkzaamheden naar de leidinggevende is van belang om fouten te voorkomen. Hoewel je ook als medewerker (financiële) administratie steeds meer contacten hebt, is er doorgaans sprake van een back office functie.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Financieel administratief medewerker niveau 3

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen. Ook binnen de school proberen we de praktijk zoveel mogelijk na te bootsen. Een groot deel van de kerntaken wordt in projectvorm gegeven. Dat houdt in dat naast de theorie, presentaties, gastlessen, praktijkbezoek, werkstukken, excursies en samenwerking een belangrijke rol spelen.

Stage

Tijdens de opleiding loop je drie keer een periode van +/- 9 weken stage: de eerste keer in de derde periode van het eerste leerjaar en vervolgens in de tweede en vierde periode van het tweede leerjaar. Tijdens de lessen in het eerste jaar wordt er gewerkt aan de stagevoorbereiding, zoals het zoeken van een stageplaats, het solliciteren en het voeren van een stagegesprek.

Studievoortgang

Binnen de opleiding is er een onderscheid tussen studievoortgang en examinering. Tijdens de 2 leerjaren wordt er gewerkt met een studiepuntensysteem, om het verloop van je studie te volgen. Per periode ontvang je een studievoortgangsreportage. Daarnaast moet je, om je diploma te behalen, voldoen aan de eisen die worden gesteld in het examenplan. De examens worden verdeeld over alle leerjaren.

Certificaten

Tijdens de opleiding kun je certificaten op het gebied van computervaardigheid en typevaardigheid behalen.

Werkgebied

Als administratief medewerker bestrijk je een breed terrein en kun je werkzaam zijn in grotere en kleinere organisaties van het bedrijfsleven of de overheid. Je voert ondersteunende werkzaamheden uit in een administratieve omgeving.

Bijzonderheden

LET OP: voor deze opleiding kies je in het aanmeldformulier de opleiding Ondersteunende administratieve beroepen

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 775,-
Leerjaar 2: ca. € 590,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. H. van der Lee
E-mail: h.vanderlee@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker (financiŽle) administratie

Crebo: 25149
Medewerker (financiŽle) administratie De medewerker (financiŽle) administratie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een repeterend karakter hebben. H

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht