Subsidie praktijkleren

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Deze regeling komt vanaf januari 2014 in de plaats van de fiscale regeling Afdrachtvermindering onderwijs.
 
Wanneer komt u in aanmerking?
 
U biedt begeleiding aan:
 vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
 mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
 hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken;
 promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).
 
Hoe kunt u aanvragen?
 
De aanvraag loopt per studiejaar. U vraagt aan bij Agentschap NL.

Alle informatie over deze regeling kunt u hier lezen.