Studenten

Op deze pagina''s vind je alle informatie over wat het Zoomvliet College zijn studenten biedt aan ondersteuning en begeleiding.

We hebben het dan over:
Bureau Studentenbegeleiding
Vertrouwenspersoon
Servicecentrum voor Studie en Beroep
Medezeggenschap