Bureau Studentenbegeleiding

Het Zoomvliet College biedt iedere student een leerweg met perspectief. Dat wil zeggen een opleiding die past bij de student en die hij of zij gekwalificeerd af kan ronden. Een goede begeleiding van studenten is hierbij erg belangrijk; dat begint al bij de intake.

In eerste instantie vindt deze begeleiding plaats binnen de onderwijsafdelingen, maar het kan ook voorkomen dat er speciale of specifieke begeleiding nodig is. In die gevallen kunnen de afdelingen een beroep doen op het Bureau Studentenbegeleiding. De doorverwijzing vindt plaats door de mentor/studieloopbaanbegeleider.


Het Bureau Studentenbegeleiding is een Zoomvliet-brede dienst die de onderwijsafdelingen ondersteunt bij begeleidingstaken.

Werkwijze
Binnen het Bureau Studentenbegeleiding zijn trajectbegeleiders werkzaam, gekoppeld aan één of twee afdelingen en een aantal specialisten die Zoomvliet-breed werken: o.a. een orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker.

Waar is het BSB te vinden?

Diensten


Extra hulp

Zorgadviesteam

Ervaringsverhalen