Waar is het BSB te vinden?

Op elke locatie begeleiden medewerkers van het Bureau Studentenbegeleiding studenten in opdracht van de onderwijsafdelingen.

Zorgcoördinator

mevr. Eveline Bosman
Knipplein 11
4702 GN ROOSENDAAL
T 0165 590100
E e.bosman@rocwb.nl

Trajectbegeleiders zorg
Afdeling Economie / opleiding MV
mevr. Gertie Wiertz

Afdeling ICT
mevr. Marijke de Nijs

Cluster Commercieel
mevr. Gertie Wiertz

Zoomvliet Studio
dhr. Bart van Ham

Zoomvliet Hotelschool
mevr. Peet Voorheijen

Johan Cruyff College
mevr. Eveline Bosman

Vertrouwenspersoon studenten
Mevr. Eveline Bosman
Dhr. Kees Meijer

Schoolmaatschappelijk werk
Mevr. Peet Voorheijen

Trajectbegeleider Passend Onderwijs
Dhr. Mark Barendse